• MTS. MANARATUL ISLAM JAKARTA
  • Menjadi madrasah bermutu, berwawasan IMTAK dan IPTEK.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi madrasah bermutu, berwawasan IMTAK dan IPTEK.

Misi

  • Menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat.
  • Membentuk calon pemimpin yang berakhlak mulia. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan sesuai perkembangan dunia pendidikan.
  • Menjadikan MTs. Manaratul Islam sebagai sekolah/madrasah model dalam pengembangan pengajaran IMTAK dan IPTEK bagi lembaga pendidikan lainnya.
  • Menciptakan English Atmosphere yang kondusif di lingkungan sekolah.
  • Mewujudkan generasi Islam yang terampil, mandiri, dan bertanggung jawab bagi kemajuan umat dan bangsa.

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
KJP dan PIP

Berikut ini adalah halaman penerima bantuan baik Kartu Jakarta Pintar (KJP plus) ataupun Program Indonesia Pintar (PIP)

17/10/2020 09:19 - Oleh Administrator - Dilihat 12 kali
Tentang Kami

Syukur Alhamdulillah, website MTs. Manaratul Islam kini hadir dengan tampilan dan content yang baru. Hal ini dimaksudkan agar fungsi website sebagai media

26/04/2020 22:50 - Oleh Administrator - Dilihat 591 kali